Повик / Thirrje/ Çağrı/ Позив

3312

За повеќе информации кликнете тука.

Për më shumë informata, klikoni këtu.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.

За више информација, кликните овде.

************************************************************************

Како се реализира успешна интегрирана секција?

Si realizohet seksioni i integruar i suksesshëm?

Başarili entegre öğrenci kolu hangi şekilde uygulanır?

Како реализовати успешну интегрирану секцију?

Оваа активност е дел од Проектот за меѓуетничка интеграција на младите во образованието, финансиран од Агенцијата за меѓународен развој на Соединетите Американски Држави (УСАИД).